Disclaimer

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BRAT CREATIVE. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Wijzigingen

De op deze website getoonde informatie wordt door BRAT CREATIVE met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BRAT CREATIVE behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hyperlinks

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van BRAT CREATIVE, welke geen eigendom zijn van BRAT CREATIVE, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van BRAT CREATIVE. Hoewel BRAT CREATIVE uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BRAT CREATIVE worden onderhouden wordt afgewezen. BRAT CREATIVE sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Contact

Indien u naar aanleiding van deze site of van inhoud op deze site nog vragen heeft, stuur dan een bericht!